• +47 948 20 710
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Kruse Larsen har egne og tilknyttede rådgivere med lang erfaring innen strategiprosesser. Vi rådgir og coacher ledere og ledergrupper gjennom strategiprosessen. Les mer Kruse Larsen

STRATEGI

Vi hjelper ledere til å bli bedre til å kommunisere, både med investorer, markedet, samarbeidspartnere og egne ansatte. Les mer Kruse Larsen

LEDELSE

Vi er blant de fremste innen strategisk historiefortelling og har hjulpet mange bedrifter, institusjoner, organisasjoner og foretak til å tydeliggjøre fortellingen. Les mer Kruse Larsen

KOMMUNIKASJON

Hvorfor Kruse Larsen?

Kruse Larsen driver rådgivning innen områdene strategi, ledelse og kommunikasjon. Vi tilbyr sparring for toppledere, kommunikasjonsledere og andre, og har lang erfaring i å gi råd om strategiske veivalg både innen ledelse og kommunikasjon. Vi har arbeidet og arbeider for noen av landets fremste ledere og viktigste bedrifter og organisasjoner. Vi driver skreddersydd rådgivning, tilpasset den enkelte kunde og den aktuelle situasjonen.

Vi tror på gode analyser som grunnlag for beslutninger om både strategiske veivalg og virksomhetens kommunikasjon. Vi tror at ledelse, strategiske og operative beslutninger har en kommunikasjonsdimensjon som mange undervurderer, og hvor vi kan tilby årelang erfaring og unik kompetanse.

Dagens politiske landskap er stadig mer komplisert, og nyhetsbildet og medievirkeligheten er stadig mer dynamisk og fragmentert. Vi har inngående kjennskap til og kunnskap om de prosessene som ligger bak både politiske beslutninger og medieoppslag. Våre rådgivere har lang erfaring fra sentrale posisjoner i norsk politikk og norske medier. God kommunikasjon i det offentlige rom og direkte mot beslutningstakere, er avgjørende for å få gjennomslag. Vi kan tilby spesialisert rådgivning på begge områdene.

Stadig oftere opplever både virksomheter og enkeltpersoner å havne i mediekriser og tungt mediefokus. Dette er uvant for mange, og selv erfarne ledere trenger ofte hjelp og råd til å håndtere stor mediepågang og krisesituasjoner. Våre rådgivere har lang erfaring, både fra å stå i mediestormen selv, og som journalister og medieledere. God mediehåndtering er avgjørende for å komme ut av en krisesituasjon.

Kruse Larsen har åpne kundelister og det er en forutsetning for å kunne jobbe med oss at vi praktiserer åpenhet rundt kundeforholdet.

Tjenester

strategi menuledelse menuKommunikasjon menukrisehandtering menu

Kontakt

  • Kruse Larsen AS - Postboks 746 6501 Kristiansund
  • +47 948 20 710
  • post@kruselarsen.no
http://edmeds24h.com/cheap-cialis-professional/ purchase cialis professional online
http://bestdrugs4health.com/buy-generic-prilosec-online-omeprazole-price/ buy cheap omeprazole at online pharmacy